Tidningen Religion

religion

Under 2018 tog religionshistorikern, Andreas Johansson, initiativet till tidningen Religion. Tanken var att skapa en populärvetenskaplig tidskrift för att nå ut med religionshistorisk forskning till en bredare publik. Tanken är att tidningen ska komma ut en gång om året men det finns också möjlighet att vara gästredaktör för specialnummer.

Vill du skriva en artikel för tidningen Religion?

Den populärvetenskapliga tidningen Religion kommer från och med 2019 skickas ut till medlemmar i SSRF. Tidningen kommer komma ut en gång om året. På SSRF:s hemsida kommer även numren läggas ut som PDF.

Deadline för 2019 nummer är satt till den 31/1, 2019. Tänk på att texten ska vara skriven i populärvetenskapligt format. Artikeln ska vara max på 3000 ord och det är fördelaktigt om du har rikligt med illustrationer för texten. Frågor och textförslag skickas till  Andreas.johansson@sasnet.lu.se

Ladda ned nummer av tidningen:

Religion 2018

Religion 2019