Tidningen Religion

religion

Under 2018 tog religionshistorikern Andreas Johansson initiativet till tidningen Religion. Tanken var att skapa en populärvetenskaplig tidskrift för att nå ut med religionshistorisk och religionsvetenskaplig forskning till en bredare publik. Under våren 2020 tog religionshistorikern Ernils Larsson över redaktörsposten.

Tidningen Religion kommer ut med ett nummer per år. Den tryckta tidningen skickas sedan 2019 ut till alla medlemmar i SSRF. Tidningen publiceras också i PDF-format på SSRF:s hemsida.

Vill du skriva en artikel för tidningen Religion?

Redaktionen tar emot förslag på artiklar till nästa års utgåva från och med februari 2022. Vi publicerar texter skrivna av examinerade Masterstudenter, doktorander och disputerade forskare. Texten ska vara skriven i populärvetenskapligt format. Artikeln ska vara max på 3000 ord och det är fördelaktigt om du har rikligt med illustrationer. Frågor och textförslag skickas till tidningens redaktör på: ernils.larsson@teol.uu.se

Ladda ned tidigare nummer av tidningen:

Religion 2021

Religion 2020

Religion 2019

Religion 2018

Annons